Coachning & Ucard

Vad är ett Ucard?

Ett u-card är ett digitalt visitkort där den arbetssökande med hjälp av den nya tekniken presenterar sig på ett effektivt sätt.


En film på en minut som kan skickas som en länk, bilaga i ett mejl eller en dvd till potentiella arbetsgivare. I rörliga bilder ser vi den arbetssökande i miljöer som han eller hon trivs i och vi hör personens röst berätta om vardag, intressen, erfarenheter och drömmar.

Yrkesinriktning

Vi tar emot arbetssökande inom alla yrkesområden.

Coacher

Filmkreatörerna har för uppdraget engagerat 5 coacher som också är handledare och rådgivare i både presentationen inför kameran och för ditt skriftliga CV och andra sätt att presentera dig.

Geografiskt område

Stockholm
Solna
Södertälje
Malmö
Lund
Halmstad
Göteborg

Kontaktuppgifter

Daniella Elmqvist Prah
Filmkreatörerna
E-mail: daniella@filmkreatorerna.com
Mobiltelefon: 070 633 2361