Övrig verksamhet

Coachning & Ucard

Med coaching via Filmkreatörerna kombineras rådgivning/coaching med praktisk produktion. En presentation av dig på ett effektivt sätt sammanställt i form av en film. Filmen kan sedan användas för att komplettera och förstärka ditt CV i jakten på nästa jobb. Du blir mer medveten om dig själv och din målgrupp samt ditt sätt att presentera dig genom egen reflektion, storytellingteknik samt konstruktiv feedback.

Company Card

Utveckla företagets självbild med ett Company card – er bild av företaget. En dags workshop med handledning av professionella coacher och filmare med målet att formulera företagets vision och kommunicera den i en kort presentationsfilm.

 

Deltagare: Företagets ledning alternativt ledningen för en enhet / projektgrupp.

 

Det konkreta resultatet blir en film som presenterar företaget. Den kan användas i marknadsföringssammanhang, läggas på hemsidan, distribueras på dvd mm. Men mervärdet med workshopen är framförallt den känsla av samhörighet det skapar i gruppen som deltar. Att gemensamt formulera företagets vision och mål och arbeta på hur detta kommuniceras i bild och text är ett värdefullt verktyg för företagets utveckling.

 

Kontakta oss för att få veta mer:


info@filmkreatorerna.com

Kursverksamhet

Vi anordnar kurser i i workshopmiljö i bland annat filmskådespeleri där vi tränar skådespelare framför kameran. Målgruppen är yrkesverksamma skådespelare som vill få fördjupade kunskaper i filmskådespeleri.

 

Vi kommer att annonsera här på hemsidan inför varje enskilt tillfälle. Skicka gärna en allmän intresseanmälan till: info@filmkreatorerna.com

Filmkreatörerna erbjuder Workshop i entreprenörskap i Film /Teater/dans och musik branschen

Under tre dagar arbetar vi i helklass, mindre grupper och enskilda samtal med att formulera en strategisk planering för dig eller för ditt bolag /företag.

Kurs i Strategisk planering och affärsplan

Affärsplan är en modell som är väldigt användbar för företag oavsett storlek.Vi går igenom vad som gäller vid ansökningar om stöd, samarbeten, lån mm - hur film- och kulturbranschen fungerar.

Men framförallt är denna kurs användbar för dig själv. Det handlar om att skapa en målbild med konkreta mätbara mål för dig själv, formulera strategier och bryta ner det i en handlingsplan.
Vad vill du och hur ska du komma dit?

Att arbeta med strategisk planering är att själv äga makten över och styra sitt arbetsliv. I de yrken vi valt så krävs det att man har en egen vision och motor och planerar själv.

Vi vill att ni ska hitta ert sätt att arbeta med strategier.

Vi vänder oss till enskilda personer med eller utan bolag.


Exempelvis avslutades under mitten av mars den första delen av två av dessa kurser på Katrinebergs Folkhögskola på uppdrag Region Halland. Mer om kursen på Katrineberg finns att läsa om och lyssna på här: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5819340
 

info@filmkreatorerna.com